จักรพรรดิ คือ ใคร

“จักรพรรดิ”

แพล็ตฟอร์มที่สร้างมาเพื่อทุกคน – Platform is built for everyone

นักอ่าน

อ่านได้ทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์

มีเรื่องราวให้อ่านนับร้อยพัน

Eyes-Friendly ด้วยโหมดการอ่านที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ

รักษ์โลกเพราะเราไม่ได้ใช้กระดาษ

ผู้เผยแพร่

มีแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่ผลงานของตน

เข้าใจกลุ่มเป้าหมายด้วยค่าสถิติที่เรามีให้

รายได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่แทบจะเรียกว่า ‘ศูนย์’

ถอน-รับเงิน ได้รวดเร็วไม่ผ่านคนกลาง

แล้วทำไมยังต้องเลือก จักรพรรดิ ?

Commercial หรือจะสู้ Passion

Quantity (จำนวน) น่ะมันสู้ Quality (คุณภาพ)ไม่ได้หรอก

Market Place (ตลาดขายผลงาน) หรอ? เหอะ! เราไม่ใช่พ่อค้า Community (ชุมชน) สิเวิร์ค เป็นครอบครัวยืนยาวกว่าเยอะ